CANAL PERMANENT DE RECOLLIDA D’ÍTEMS INFORMÀTICS

Amb l’objectiu de donar una nova vida als ordinadors i portàtils d’empreses, recollim els ítems informàtics que tinguin unes mínimes especificacions, per preparar-los per a la reutilització a ONG. Juntamente amb el Cercle Tecnològic de Catalunya i amb el nostre portal d’intercanvi d’excedents, www.donalo.org, ens sumem a la iniciativa eReuse.org, una comunitat diversa que té la missió d’evitar el reciclatge prematur de dispositius digitals a través de la seva recollida, reparació, preparació i canalització a entitats sense ànim de lucre.

Les entitats que participen a eReuse cooperen per desenvolupar, mantenir i compartir un conjunt d’eines tecnològiques, mètodes i dades organitzades com un procomú. Aquests recursos permeten crear circuits per captar dispositius de donants i assegurar-ne la cadena de custòdia fins al reciclatge, així com comunicar l’impacte social, econòmic i ambiental que genera la reutilització.

Així ens sumem a l’economia circular, un nou paradigma de consum on tot residu esdevé recurs a través de la generació de llocs de feina.

Vols donar ítems informàtics?

Si comptes amb dispositius electrònics (torres, portàtils, pantalles, teclats o ratolins) pots posar-te en contacte amb nosaltres aquí

Característiques mínimes que han de tenir els PC:

Per a què un ítem informàtic pugui ser recirculat amb garanties uns 3-4 anys, ha de complir amb les següents característiques mínimes:

* Si la teva empresa encara no ha amortitzat els ordinadors, podem fer-te una desgravació fiscal.

Una vegada rebem els vostres mails, l’equip de donalo.org valorarà les possibilitats de reutilització i, en cas positiu, us vindrà a cercar els dispositius. Per formalitzar la donació, es firma un conveni amb el donant en el qual queden estipulades totes les nostres obligacions: transparència sobre les ONG receptores, preus que han abonat (en tot cas, preus orientats a costos i extrets de l’algoritme desenvolupat) i dades referents al reparador, ubicacions dels ítems i certificat de reciclatge final.

Beneficis de l’acció:

Un dispositiu digital que es repara, millora en prestacions i que es canalitza a altres usuaris amb traçabilitat fins al seu reciclatge aporta tot un seguit de beneficis:

Prevenció de residus

Menys pressió sobre els recursos naturals

Creació d'economia local

40 ordinadors restaurats i distribuïts al mes ens permeten crear un lloc de feina

Foment de la inclusió digital

Els dispositius es distribueixen a un preu protegit que, en tot cas, respon als costos de circularitat

Llegeix aquest article per saber més sobre la importància de reciclar ítems electrònics.

La idea de crear un canal permanent de recollida d’ítems informàtics surt de l’èxit que va tenir la campanya de recollida d’ordinadors a 20 empreses de Catalunya que es va fer al novembre del 2017 i que ha estat nominada com a finalista al Premi Europeu de Prevenció de Residus.

Durant la Semana Europea de Prevenció de Residus, #esTICenllaçat va unir les seves forces a la nostra plataforma d’economia circular donalo.orgeReuse i La Nau per organitzar del 13 al 27 de novembre una campanya de recollida d’ordinadors entre empreses catalanes per restaurar-los i recircular-los entre entitats sense ànim de lucre. Es va aconseguir habilitar banyeres de recollida de material en 20 institucions, entre elles l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa de Biblioteques de BarcelonaNetmindNae o Unilever.

​En total es van recollir 2.339,52 kg de material informàtic (uns 79 PC i 25 ordinadors portàtils) que es van transportar al taller de donalo.org per a ser restaurats. Les eines d’eReuse ens van permetre traçar tot el material a nivell de component amb la finalitat d’assegurar la cadena de custodia i el correcte reciclatge al final de la seva vida útil.

Aquesta acció ha estat escollida per l’Agència de Residus de Catalunya com a candidata catalana en la categoria empresa al Premio Europeo de Prevención de Residuos.