L’ esTICenllaçat social té com objectiu principal millorar l’accés i la capacitació en les TIC de les entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS) de Catalunya. Mitjançant la tasca del voluntariat corporatiu d’empreses tecnològiques es pretèn reduir l’escletxa digital i tecnològica encara present en el tercer sector social. En aquest sentit, la vessant social d’esTICenllaçat ofereix recolzament TIC com la consultoria per a la transformació digital, el desenvolupament o la implementació d’eines adhoc (aplicacions, botigues online, pàgines web, entre d’altres), la capacitació i acompanyament digital o l’elaboració d’una estratègia de comunicació digital.

En aquest àmbit, tenim 2 línies d’actuació:

VOLUNTARIAT CORPORATIU 

I SERVEIS PRO-BONO

ACOMPANYAMENT EN PLANS 

DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Fem de pont tecnològic entre empreses TIC i entitats socials. A través de la expertise i el voluntariat corporatiu d’empreses, connectem entitats de l’Economia Social i Solidària de Catalunya que tenen una necessitat tecnològica concreta, amb voluntaris que poden oferir els seus conneixements. 

Com a empresa també pots oferir serveis pro-bono a aquestes entitats socials, posant a disposició eines que formin part dels vostres serveis. Alguns exemples podrien ser serveis iCloud, cyberseguretat o servidors (entre altres). 

Si ets una empresa interessada en desenvolupar la teva acció social a través del voluntariat corporatiu, contacta amb nosaltres a acciosocial@ctecno.net

És un programa impulsat per la Taula del Tercer Sector juntament amb m4social i Enginyers voluntaris on l’objectiu és facilitar que les entitats socials puguin millorar l’eficàcia i la qualitat dels seus serveis definint i aplicant un pla de transformació digital. 

Cerquem voluntaris que puguin recolzar en l’elaboració del pla estratègic i en l’acompanyament en el desplegament del pla. Per tant, els perfils més idonis són els relacionats amb la gestió de projectes i la consultoria. 

Si vols saber més detalls dels Plans de Transformació digital (etapes del projecte, durada i calendari), clica en les bases del programa.